Gratis studieboeken? Het kan.

Studeren kost veel geld, verder studeren kost nog meer.  Dus alle kleine beetjes om meer over te houden zodat je ook al eens een pizza kan gaan eten in plaats van alle dagen boterhammen met confituur helpen, en daar wil ik graag toe bijdragen.  Enfin, niet ik persoonlijk maar Bookboon.

Bookboon.com begon jaren geleden met een aantal studieboeken gratis beschikbaar te maken, de reclame om de paar pagina’s moest je er maar bijnemen.  Want die reclame zorgde ervoor dat de boeken gratis ter beschikking gesteld konden worden in de vorm van een ebook.

Sinds dat bescheiden begin is er veel veranderd.  Daar waar het in het begin om een paar business boeken ging, heb je nu een ruime keuze uit studieboeken uit de meest voorkomende categorieën zoals boekhouden, IT, wetenschappen, wiskunde en statistiek, talen en zo meer.  Naast de normale studieboeken vindt je ook een heel assortiment werken die met het zakelijke aspect te maken hebben.  Marketing, strategie en management, sales, ondernemen, persoonlijke ontwikkeling, solliciteren en ook een hele goeie reeks over het werken met office programma’s.

Al deze boeken zijn gratis, maar sinds vorig jaar is er ook een aanbod dat meer toegespitst is op interne educatie, namelijk de Corporate Library.

Niet alle boeken zijn in het Nederlands maar een groot deel wel.  Voor sommige vakken heb je alleen tekstboeken, voor anderen zijn er ook oefenboeken bij.

Neem zelf eens een kijkje bij bookboon.com en kijk of er iets van jou gading bij is.  Want gratis ebooks zijn altijd een meevaller 🙂

Advertenties

Onvoorstelbaar onverantwoordelijk

Donderdag staakt het overheidspersoneel.  Reden : de “onduidelijkheid” van de pensioenhervormingen van Minister van Pensioenen, Vincent Van Quckenborne.

U leest het goed, men gooit het land plat omwille van een “onduidelijkheid”.  Als u of ik iets niet duidelijk vinden, dan vragen we uitleg.  Niet zo bij de vakbonden van het overheidspersoneel.  Een vage vrees – men doet zelfs niet de moeite om te verduidelijken wat die vrees dan is – is reeds voldoende om het land te gijzelen.

Wat is nu die onduidelijkheid?  In zijn hervormingsnota had de minister geen rekening gehouden met werknemers einde loopbaan, die al ingestapt waren in een stelsel van vervroegde pensionering.  Deze vergetelheid werd in de commissie Sociale Zaken rechtgezet en de nota werd aangepast.  Een ander heikel punt was de zware beroepen, waarbij Van Quickenborne verzekerde dat sommige zware beroepen, zoals het rijdend personeel, vervroegd mogen uittreden mits een volledige loopbaan. Het mocht echter niet baten, de overheidsvakbonden blijven bij hun besluit om donderdag het land voor 24 uur lam te leggen.

En dit is onbegrijpelijk!  Vooral omdat de volksvertegenwoordigers van hun respective zuilen als één man achter de hervorming – en dan vooral met betrekking tot pré- en brugpensioenen – staan. Allen zijn ze er zich van bewust dat ze broodnodig zijn want dat het huidige systeem onbetaalbaar is.

Ten tweede is het onverantwoord dat de vakbonden halsstarrig weigeren om verworven rechten te herzien in functie van nood en beschikbaarheid.  Wie gaat al die faveurkes blijven betalen? Het aanbod aan sociale maatregelen en verworvenheden voor werknemes is schier eindeloos.  Pré pensioen, brugpensioen, tijdskrediet voor de meest uiteenlopende redenen, onbetaald verlof waarvan de overheid een deel betaalt… ik vergeet er waarschijnlijk nog een hele rist.  Voor al die extraatjes betaalt de overheid uit de pot van de pensioenen.

In tijden van hoogconjunctuur, wanneer er werk en geld genoeg is, is het normaal om extraatjes weg te geven.  Maar in tijden van schaarste moet iedereen de buikriem aanhalen en terugvallen op de basisnoden.  En die basisbehoeften kunnen momenteel niet vervuld worden omdat er aan de bovenzijde een boel mensen zitten die het systeem uithollen door er meer uit te halen dan ze erin stoppen.  Het is dan ook walgelijk decadent om te weigeren hierover na te denken en zelf zijn steentje bij te dragen.

Beste vakbondsleiders, de tijden zijn veranderd.  Toen jullie nog met korte broek en snotneus rondliepen, begonnen jullie vaders en nonkels op hun 14de al te werken.  En dat deden ze tot ze 65 waren.  Van brugpensioen was er geen sprake, van tijdskrediet al helemaal niet.  Als je vroeger wilde stoppen met werken om te rentenieren, dan moest je niet rekenen op de staat voor een bijpassing.  Niet werken stond gelijk met geen geld.

De huidige generaties gaan werken vanaf hun 18de, velen zijn zelfs twintigers of dertigers voor ze aan hun carriere beginnen.  Je hoeft geen wiskundeknobbel te hebben om te becijferen dat zoiets onhoudbaar is.  Vooral als je weet dat haast niemand nog effectief tot zijn 65ste werkt.  De meesten stoppen er al op hun 53ste, hun 58ste of hun 60ste mee.  Dat is op een totale carriere 10 tot 20 jaar minder dat men bijdraagt aan het systeem maar er wel op teert.

Trouwens, het huidige stelsel van pensioenen is eigenlijk een Ponzifraude.  Het werkt alleen als er deelnemers – in dit geval mensen die bijdragen aan het systeem of werkenden – blijven bijkomen.  Maar al in de lagere school leerden wij dat België een omgekeerde bevolkingspiramide kent.  Dit wil zeggen dat er minder nieuwe mensen bijkomen aan de basis en meer mensen aan de top.  Men weet dus al ruim 30 jaar dat het huidige systeem op termijn onbetaalbaar is.

Het is voor niemand leuk om extraatjes te moeten inleveren.  Maar we moeten ons er dringend van bewust worden dat velen boven hun stand leven.  Twee keer per jaar op reis, flatpanel televisies, twee of drie wagens per gezin, wekelijkse etentjes en elke maand een nieuwe garderobe.  Het heeft allemaal zijn prijs.
Men moet leren de tering naar de nering te zetten.  Als men 2000 € te besteden heeft moet men niet verwachten er 4000 uit te geven.

Als de huidige generaties erop blijven staan om de schaarse middelen te blijven uitputten, dan ziet de toekomst er erg duister uit voor hen die vandaag nog aan hun loopbaan moeten beginnen.  Vakbonden moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen, en dat is niet het systeem uithollen ten voordele van hun leden, maar hun leden het besef bijbrengen dat het soms nodig is om realistisch te zijn.

Ik roep iedereen dan ook op om niet mee te staken maar te laten zien aan de vakbonden dat ze verkeerd bezig zijn.  Of heeft hun huidige geldingsdrang meer te maken met de sociale verkiezingen van volgend jaar en minder met hun bekommernis over het pensioen?

Oppositie voor blok gezet

Sint Katelijne Waver telt verschillende begraafplaatsen en een aantal werken drongen zich op.  In 2000 keurde de gemeenteraad een voorstel goed om voor de begraafplaats in Onze Lievevrouw Waver een groetplaats te bouwen en het dodenhuisje te renoveren.  Bijkomend werd besloten om ook het dodenhuisje op de begraafplaats Pasbrug te renoveren.  Hiervoor werd een ereloon voor de ontwerper voorzien van 12%.

Elf jaar later besluit de aangestelde ontwerper om het dodenhuisje – dat ondertussen in een erbarmelijke staat verkeerde – niet te renoveren maar af te breken en een nieuw te bouwen.  Verder werd ook besloten om elders op de begraafplaats een sanitaire blok te voorzien.  Het ereloon hiervoor zou 7 % bedragen.

Gevraagd naar de werkelijke kosten – een renovatiekost is van een totaal andere grootorde dan die van een nieuwbouw – kon het bestuur hierover geen informatie geven.  Burgemeester Vercammen bleef verwijzen naar een bedrag dat in de begroting is ingeschreven, maar hij kon niet zeggen over welk bedrag dit dan wel ging.  Het bleef bij een vaag ping pong spelletje waarbij de cijfers met de minuut wijzigden.

Men kan van de oppositie niet vragen om in te stemmen met een beslissing wanneer men de werkelijke kost niet kent.  De verzekering dat het hier zeker niet om meer zou gaan, kon niet met cijfers gestaafd worden.  Gezien de precaire financiele situatie van de gemeente was het geen overbodige luxe om exact te weten hoe zwaar deze beslissing op het budget zou wegen.  Een voorstel van Open vld om dit punt te verdagen naar een volgende raad viel niet in goede aarde bij de meerderheid die de vraag lacherig afdeed als onzinnig.

Het bestuur heeft nog steeds niet begrepen dat goed bestuur meer is dat terrassen zetten of bloemenkorven aanbrengen.